KUNJUNGAN HORMAT KE PEJABAT TIMBALAN MENTERI KPU

Barisan AJK telah mengadakan pertemuan dengan Y.Bhg Datuk Wira Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli selaku Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Usahawan (KPU) pada 19 Oktober 2018 bagi memperkenalkan MUBIN kepada pihak kementerian dan membentangkan cadangan beberapa projek pembangunan usahawan terutamanya untuk manfaat ahli-ahli MUBIN;

Posted in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *