• image

Kerajaan Yakin Kedudukan Kewangan Negara akan Terus Kukuh pada Masa Hadapan dan Dapat Memastikan Pembangunan Negara yang Berterusan serta Menjamin Kesejahteraan Rakyat

kedudukan kewangan negara

Posted in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *